نکات مهم کاشت نهال میوه

نکته مهم برای کاشت صحیح نهال های میوه

۱-ابتدا باید بدانید کدام رقم مناسب ترین نوع نهال برای منطقه شما است.

۲-رقم انتخاب شده را از نظر سازگاری با شرایط آب و هوایی –نوع خاک-گل دهی – پرمحصولی و مقاوم بودن به آفات و بیماری ها مورد توجه قرار دهید.

۳-نهال ها را از افراد و مکان های معتبر و شناخته شده تهیه کنید.

۴-از ورود نهال های آلوده به آفت ها و بیماری ها به باغ جلوگیری کنید.

۵-برای موفقیت بیشتر نهال های پیوندی یک یا دو ساله را انتخاب کنید.

۶-توجه داشته باشید در زمان حمل و نقل ریشه های نهال نباید در معرض هوا قرار بگیرد.

۷-نقشه باغ را ابتدا روی زمین پیاده کنید سپس محل کاشت دقیق انها را تعیین کرده وعلامت گذاری کنید.

۸-درختان را به صورت مربع یا مستطیل و در اراضی شیب دار روی خطوط تراز بکارید.

۹-حداقل فاصله کاشت درختان را حتما رعایت کنید.(طبق جدول زیر)
البته بسته به رقم، ایت فواصل متفاوت است

بادام ۵*۵ متر

زرد آلو ۵*۵ متر

سیب ۶*۵ متر

گردو ۷*۷متر

هلو ۵*۴ متر

انگور ۳*۲

۱۰-بر اساس نوع درخت و جنس خاکچاله های به شعاع ۵۰ تا ۱۰۰ سلنتی متر وگودی ۶۰ تا ۱۰۰ سانتی متر حفر کنید.

۱۱-هنگام گود برداری خاک رویی را به عمق یک بیل در یک سمت و خاک زیرین را در سمت دیگر چاله بریزید.

۱۲-قبل از کاشت نهال ها با یک هرس مناسب ریشه های شکسته زخمی و آسیب دیده را حذف کنید.

۱۳-برای پیشگیری از آلوده شدن ریشه ها به بیماری ها باید ریشه های نهال را در محلول ضدعفونی به شرح زیر فرو کنید و بعد بکارید.
سم بنومیل یا سموم قارچ کش مشابه (۳۰۰گرم) +خاک رس(۱۰کیلو گرم)+کود دامی(۱۰کیلو گرم)+آب(۱۰۰لیتر)

۱۴-خاک رویی جدا شده چاله را با هم حجم خودش کود پوسیده مخلوط کرده ودر ته چاله بریزید.

۱۵-نهال ها به طور مستقیم به نحوی در چاله قرار دهید که محل پیوند حتما بالای سطح خاک قرار گیرد.

۱۶-گودال را با خاک پر کنید وبا فشار دادن خاک با پا فاصله هاو هوای اطراف ریشه ها را از بین ببرید.

۱۷-نهال ها را باید بلافاصله آبیاری کنید.و سر برداری از ارتفاع مناسب انجام شود.
۱۸-بهتر است تنه درختان جوان را در چند سال اول برای حفاظت از تنه و جلوگیر یاز سوختن و پوست انداختن درخت رنگ سفید پلاستیکی بزنید.

۱۹-برای جلوگیری از جویدن تنه به وسیله حیوانات جونده نوعی حفاظ با استفاده از مقوا و یا توری پلاستیکی برای تنه درخت درست کنید.